Pedro Esmorís García

Copropietario ROQ PARK de Viveiro.
A contorna natural como recurso turístico.

Copropietario de ROQ AVENTURA S.L. (VIVEIRO-LUGO)

Copropietario do ROQ PARK (parque de aventura e centro de actividades de turismo activo)

Relatorio : “A contorna natural como recurso turístico”

Contido:

1.- O valor natural de Viveiro para a práctica de actividades de turismo activo.

2.- A evolución da nosa empresa no sector do turismo activo en Galicia, de onde vimos , onde estamos nestes momentos e cara a onde pretendemos ir…

2.- A creación do noso parque de aventura, mercé ao convenio do sector público e o sector privado.

3.- Desenvolvemento do noso produto turístico, CENTRO DE ACTIVIDADES AVENTURA “ ROQ PARK”.