Jaime Agulló Sueiro

CONCELLO DE PONTEVEDRA
Xefe do Servizo Municipal de Deportes do Concello de Pontevedra.
Pontevedra, cidade sede de eventos internacionais.
Licenciado en Ciencias de Actividade Física e Deporte. Especialista en Xestión Deportiva. É responsable dun servizo público que leva desenvolvendo o seu labor desde hai 27 anos. Primeiro desde o Instituto Municipal de Deportes dependente do Concello de Pontevedra, e agora desde o propio Servizo Municipal. Pasando, durante 3 anos, a ostentar, no mesmo Concello a Dirección Xeral de Deportes, Mocidade e Consumo saudable. Nos últimos anos participou, moi directamente, na organización de eventos deportivos nacionais e internacionais organizados en Pontevedra con diferentes federacións. Así neste último ano exerceu as funcións seguintes: Co-Director Executivo dos Campionatos do Mundo de Multisport de Tríatlon Pontevedra 2019. Director da Sede de Pontevedra do Campionato do Mundo de Balonmán Junior Masculino Galicia 2019. Director do Campionato de Europa de Loitas Olímpicas Pontevedra 2019.

Pontevedra é unha cidade referente nacional na organización de eventos deportivo de alto nivel, tanto nacionais como internacionais. A aposta do Concello por organizar grandes eventos xerou un gran impacto económico no sector servizos da cidade do Lérez.

A súa capacidade de organización técnica e loxística, xunto á disposición de axeitados espazos e instalacións deportivas, entre as que destaca o Centro Galego de Técnificación Deportiva, lograron crear unha marca de cidade ligada ao turismo deportivo. Esta aposta decidida polo desenvolvemento turístico e a promoción do deporte e os hábitos de vida saudables, sitúan a Pontevedra na vangarda do desenvolvemento das sinerxias entre o turismo e o deporte.

O Deporte e o Turismo son neste caso economía, polo que debemos esforzarnos por entender e unir estes dous conceptos para mellorar a calidade da vida dos nosos veciños e dos nosos deportistas.

O  Concello de Pontevedra achegará unha elemental visión do seu traballo específico desde hai máis de 10 anos para coordinar e desenvolver eventos deportivos internacionais,  estales, autonómicos e locais e xerar así unha cultura na práctica da actividade física e deporte entre os seus cidadáns, e apoiar a creación de emprego e riqueza en toda a súa comarca que compense as molestias cidadás ocasionadas e que xere valor social e económico ao deporte e á cidade.

Unha aposta aproveitando as mellores infraestruturas posibles tanto de acollida, como deportivas, e unhas estruturas humanas forxadas en anos de convivencia crecendo e aprendendo xuntos na organización de eventos deportivos.