Alejandro López Sánchez

LOPEZ SANCHEZ ABOGADOS
Director do bufete LOPEZ SANCHEZ ABOGADOS. Experto en lexislación de actividades deportivas na natureza.
“Marco xurídico das actividades deportivas no medio natural: réxime normativo e responsabilidade
Licenciado en Dereito pola UDC, inicia a súa carreira profesional no departamento de Dereito Procesual de GARRIGUES. Desde 2010 exerce como director do bufete Lopez Sanchez Avogados. Master en Dereito Deportivo e Master en Dereito dos Deportes de Montaña.

Na actualidade existe unha tendencia xeneralizada en todo o territorio ao desenvolvemento de eventos deportivos no medio natural. A explotación do medio natural con fins deportivos non é algo novo, pero si o é o volume de usuarios, deportistas e entidades que empregan a nosa contorna para desenvolver, con ou sen ánimo de lucro actividades físicas e deportivas. Neste relatorio trataremos de estudar o réxime xurídico e a súa normativa xeral, a problemática e o estado actual do desenvolvemento e organización de actividades deportivas no medio natural con especial referencia ao turismo activo e aos espazos naturais protexidos. Expor os problemas máis habituais e propoñer solucións para a xestión e organización de actividades deportivas no medio natural, a través do estudo dos permisos administrativos, responsabilidade civil, responsabilidade ambiental, normativa aplicable e coordinación coa administración, tomando como exemplo o desenvolvemento de iniciativas de turismo activo noutros lugares do noso país.